Recykling

Zasady recyklingu

Czym jest proces recyklingu?

Recykling to proces odzyskiwania materiałów z odpadów. To dobry sposób na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i utrzymanie środowiska w czystości. Kiedy poddajemy recyklingowi, jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać i przekształcić wyrzucone materiały w nowe produkty.

Recykling zmniejsza zapotrzebowanie na surowce, co oznacza mniej pieniędzy wydanych na ich zakup i mniej zanieczyszczeń spowodowanych wydobyciem ich z ziemi.

Proces recyklingu rozpoczyna się od przesortowania odpadów i oddzielenia tego, co można poddać recyklingowi. Posortowany materiał jest następnie czyszczony, suszony, belowany lub rozdrabniany, zanim będzie mógł zostać przetworzony na nowe produkty.

Recykling można przeprowadzić na wiele różnych sposobów. Najczęściej recyklingowane materiały i surowce to: papier makulaturowy, metal, plastik czy szkło. Przetwarza się również złom samochodowy i elektronikę po uprzednim oczyszczeniu ich z materiałów niebezpiecznych. Proces recyklingu mogą przejść nawet takie artykuły jak akumulatory do aut i inne odpady związane z przemysłem motoryzacyjnym.

Recykling tworzyw sztucznych pomaga zmniejszyć zużycie tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej w procesach produkcyjnych i oszczędza energię, zmniejszając zapotrzebowanie na surowce, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny. Recykling szkła zmniejsza zapotrzebowanie na piasek w procesach produkcyjnych, co wymaga dużych zasobów wody, energii i ziemi.

Recykling to proces, który pomaga zachować i ponownie wykorzystać materiały, które zostały wyrzucone. Pomaga również zmniejszyć zużycie surowców i energii, jednocześnie wytwarzając bardzo potrzebny produkt uboczny – materiał z recyklingu.

Jak widać, recykling przynosi wiele korzyści zarówno środowisku, jak i naszemu społeczeństwu.

Co powszechnie poddaje się recyklingowi?

Wiele odpadów w społeczeństwie pochodzi z wysypisk komunalnych – a więc od osób indywidualnych, ich gospodarstw domowych. Ale w znacznym stopniu odpady generuję też firmy produkujące i przetwarzające produkty i towary.

Na szczęście dzięki procesowi recyklingowemu możemy przetwarzać większość z nich! Szczególnie ważnymi są takie gałęzie jak te wymienione poniżej:

Recykling samochodów

Proces recyklingu samochodów jest złożony. Wymaga użycia dużej ilości surowców i energii. Proces rozpoczyna się od rozłożenia samochodu na części, które następnie są sortowane i klasyfikowane według ich jakości.

Proces sortowania odbywa się ręcznie, co jest pracochłonną pracą. Ale dzięki temu mogę być tworzone miejsca zatrudnienia. A posortowane auto części trafiają do nowych nabywców na auto szrotach i złomowiskach aut – w firmach wyspecjalizowanych w auto złomowaniu.

Branża auto recyklingu boryka się z pewnymi wyzwaniami, takimi jak niskie ceny rynkowe materiałów pochodzących z recyklingu, niski popyt i wysokie koszty transportu. Aby sprostać tym wyzwaniom, branża musi wykorzystać nowe technologie, takie jak roboty napędzane sztuczną inteligencją, które mogą pomóc w sortowaniu zadań w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.

Tworzywa sztuczne i plastiki

Recykling tworzyw sztucznych to proces przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych w nowe produkty.

Tworzywa sztuczne są cennym zasobem, który można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Recykling jednej tony plastiku pozwala zaoszczędzić równowartość 17 baryłek ropy i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce wydobywcze.

Proces recyklingu rozpoczyna się od sortowania tworzyw sztucznych na różne typy. Posortowane tworzywa sztuczne są następnie podgrzewane w dużych kadziach do około 300 stopni Fahrenheita, co pomaga uwolnić węglowodory z tworzywa sztucznego. Powoduje to uwolnienie gazu, który jest wychwytywany i wykorzystywany do tworzenia nowych produktów, takich jak paliwo lub nawóz, podczas gdy pozostały materiał staje się substancją podobną do ropy naftowej, zwaną „surowcem z tworzywa sztucznego”.

Elektronika do recyklingu

Recykling elektroniczny to proces zbierania i sortowania zużytej elektroniki, takiej jak komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia. Materiały są następnie odnawiane i sprzedawane firmom, które wykorzystują je do tworzenia nowych produktów.

W Stanach Zjednoczonych każdego roku wytwarza się ponad 8 milionów ton odpadów elektronicznych. Obejmuje to stare komputery, telefony komórkowe, telewizory i inne urządzenia zawierające cenne metale, takie jak miedź. Metale te można poddać recyklingowi w celu wytworzenia nowych produktów, co zmniejszy naszą zależność od surowców.

W Polsce niestety nie prowadzi się takich badań statystycznych, jednakże można śmiało stwierdzić, że dla naszego kraju również może być to ogromny problem! Dodatkowo jesteśmy na tyle biednym społeczeństwem, które często kupuje sprzęt, który jest elektrośmieciem już na starcie.

Nie pomaga również import towarów elektronicznych używanych – które z założenia są projektowane na działanie w określonym okresie czasu, który w momencie ich sprzedaży został już znacznie wyczerpany.