Segregowanie odpadów

Jak segregować surowce

O sortowaniu śmieci i odpadów

Istnieje potrzeba segregowania odpadów przed ich utylizacją. Dzieje się tak, ponieważ różne rodzaje odpadów mają różne właściwości, a ich utylizacja ma różny wpływ na środowisko.

Segregacja odpadów to proces sortowania różnych rodzajów odpadów do różnych kubłów lub pojemników. Segregacja odpadów to praktyka stosowana od wielu lat w krajach dbających o swoje środowisko naturalne i jego zasoby. Wzorem może być tu Europa zachodnia, gdzie zorganizowane rozwiązania systemowe pomogły uporać się z problemem segregacji do tego stopnia, że dziś nie stanowią one dużego problemu.

Podstawową klasyfikacją odpadów jest ich podzielenie na te, które siły natury same mogą rozłożyć, oraz te, których ekosystem nie potrafi zdegradować. A więc rodzaj wytwarzanych odpadów to biodegradowalne i niebiodegradowalne. Odpady biodegradowalne można poddać recyklingowi lub kompostować i ponownie wykorzystać jako nawozy, natomiast odpady nieulegające biodegradacji są spalane lub składowane na wysypiskach. i recyklingowane oraz przymowane na skupach.

Segregowanie umożliwia recykling

Proces recyklingu polega na sortowaniu różnych rodzajów odpadów, a następnie przetwarzaniu ich na produkty nadające się do ponownego użycia lub recyklingu. Na przykład plastikowe butelki są sortowane według koloru, a następnie przetapiane w celu wyprodukowania nowych produktów z tworzyw sztucznych. Papier jest sortowany według rodzaju, a następnie przetwarzany na produkty papierowe, takie jak papier toaletowy lub gazety.

Korzyści z recyklingu są ogromne i nie dotyczą tylko środowiska. Recykling ma również wiele wspólnego z naszą gospodarką. Może obniżyć koszty surowców, stworzyć miejsca pracy, a nawet uratować życie, zmniejszając ilość niebezpiecznych chemikaliów, które trafiają na wysypiska śmieci i cieki wodne.

Jak segregować odpady?

Segregacja odpadów to prosta koncepcja, ale nie zawsze łatwa do wdrożenia. Jest to proces sortowania odpadów na różne kategorie. Proces ten można przeprowadzić w domu lub w zakładzie recyklingu.

Pierwszym krokiem w procesie segregacji odpadów jest określenie, do jakiego rodzaju materiału należy Twój produkt odpadowy. Jeśli nie masz pewności, możesz skonsultować się z profesjonalistami specjalizującymi się w tej dziedzinie. Pomocny może okazać się kontakt z lokalnym PSZOK – czyli Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Specjaliści z PSZOK z pewnością będą w stanie odpowiedzieć na każde Twoje pytanie dotyczące prawidłowego segregowania śmieci.

Gdy już wiesz, jaki masz rodzaj materiału, możesz zacząć sortować go do odpowiedniej kategorii – wyrzucając lub sprzedając na skupie.