Skup nakrętek plastikowych

Nakrętki od butelek plastikowych

Nakrętki od butelek po napojach wykonane są z tworzyw sztucznych. W zależności od przyjętego procesu technologicznego może to być PE, HDPE lub PET – czyli materiał z którego wykonana jest i sama butelka. Czy można je sprzedać na skupie?

Nakrętki od butelek na skup

Plastikowa nakrętka do butelki to mały plastikowy element na górze butelki z napojem, który służy do uszczelnienia górnej części pojemnika. Nakrętki te można poddać recyklingowi i sprzedać luzem do centrów recyklingu lub można je ponownie wykorzystać również w innych butelkach. Plastikowe zakrętki do butelek są ciekawym i wartościowym towarem, ponieważ nie tylko nadają się do recyklingu, ale również można je sprzedać z zyskiem.

Jednak aby zarobić okrągłą sumę musimy uzbierać wiele tego towaru – ceny nakrętek na skupie w zależności od koniunktury na ten materiał wahają się od 50 do 90 groszy za kg. Z tego powodu niewielu ludzi decyduje się na ich osobą segregację oraz sprzedaż na skupie.

Co dla jednej osoby jest nieopłacalne, przy większej skali może generować duże zyski! Doskonałym tego przykładem są powszechne zbiórki nakrętek. Często organizuje się je w zakładach pracy lub innych miejscach, które odwiedza dziennie wiele osób. W większości wypadków zysk ze sprzedaży nakrętek przekazywany jest na cele charytatywne. A wartością dodaną do tego przedsięwzięcia jest prawidłowa segregacja – separacja różnych tworzyw, a więc plastiku, z którego wykonana jest nakrętka od plastiku PET butelek. Pozwala to nie tylko zebrać pieniądze na szczytny cel, ale i wzmóc w ludziach poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne i wyrobienie prawidłowych nawyków związanych z segregacją odpadów – jakimi niewątpliwie są nakrętki i butelki plastikowe.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: tworzywa