Skup puszek aluminiowych

Skup puszek AL

Puszki aluminiowe ALU

Aluminiowa puszka po napojach jest doskonałym przykładem tego, jak można wykorzystać proces recyklingu do ochrony środowiska. Aluminiowe puszki są wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu i same nadają się do recyklingu, co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla zmniejszenia wpływu na środowisko.

Proces recyklingu rozpoczyna się od sortowania, w którym puszki są sortowane według rodzaju materiału. Odbywa się to ręcznie, co jest jedną z najbardziej kosztownych części procesu. Po posortowaniu są rozdrabniane na małe kawałki, a następnie przetapiane w piecu w celu uzyskania nowych produktów aluminiowych.

Puszki aluminiowe mogą być poddawane recyklingowi nieskończoną liczbę razy. Ten proces recyklingu aluminium jest bardziej zasobooszczędny niż wydobywanie nowego aluminium z rudy boksytu, co wymaga dużej ilości energii i powoduje emisję gazów cieplarnianych jako produkt uboczny.

Aluminium puszkowe

Skup puszek wykonanych z aluminium różni się od „standardowego” skupu elementów aluminiowych. Puszki aluminiowe zazwyczaj osiągają sporo niższą cenę niż grube elementy wykonane z tego metalu. Aby uzbierać kilogram puszek potrzebujemy około 56 sztuk tego odpadu.

Odpad w postaci puszek aluminiowych produkowany jest praktycznie przez każdego z nas. Przechowujemy w nich napoje gazowane, a także (i może przede wszystkim) piwo – masowo spożywane przez Polaków.

Recykling puszek aluminiowych wspomaga wiele osób bezdomnych i biednych. W swej trudnej sytuacji zbierają odpady aluminiowe i zanoszą je do punktów skupu złomu aby zarobić pieniądze potrzebne do przetrwania.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: złom